Bliv medlem af Han Herred Havbåde

  Jeg ønsker at blive medlem af foreningen Han Herred Havbåde
  Jeg er interesseret i at blive medlem af et bådelag

  Navn *

  Adresse *

  Telefon *

  E-mail *

   

  Du kan også sende indmeldingsblanket med posten

  Sendes til
  Han Herred Havbåde
  Slettestrandvej 162
  9690 Fjerritslev

  Du kan også sende en mail med oplysningerne til info@havbaade.dk

  Medlemskab og medlemsinformation

  Det koster 200 kr. for enkeltmedlemskab eller 300 kr. for par/familie for et år. Institutioner og virksomheder betaler 1.500 kr. for et års medlemskab – og vi håber, at alle vil støtte op om foreningen.

  Beløbet indbetales enten via netbank benyt giro: +73 +85934503 eller ved at overføre beløbet til følgende konto: 9135 – 0000095133. Husk tydelig navn og adresse.

  Det er også muligt at bruge MobilePay på følgende nummer: 204767. Husk at skrive navn og mailadresse.

  Desuden opfordrer vi alle, der har en e-mailadresse, til at skrive den på. Via e-mail sender vi oplysninger ud om kommende arrangementer, medlemsnyt m.v.

  Som medlem får man via mail tilsendt medlemsnyt ca. fire gange om året, man får tilbud om forskellige arrangementer, man har mulighed for at få en sejltur med en af foreningens både, og man kan også blive medlem af et bådelag.

  Haw

  I 2008 blev der med medlemsbladet maj 2008 udsendt et særtryk af et kapitel i Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseums årbog »Sjæklen«.

  Her har bestyrelsesformand Thomas Højrup skrevet om Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde.

  Haw kan købes i redningstationen for kr. 50,-

  Haw