Jammerbugt

Jammerbugt

Den godt 8 meter lange “Jammerbugt” fra 1938 er bygget som motorskib, men har endnu bevaret sejlskibets slanke undervandslinjer i for- og agterskib. I 2006 betegnedes den endnu som “sejlskib med hjælpemotor” i de officielle skibspapirer.

Dette skib er skænket til Han Herred Havbåde af bådebygger Peter Madsbøll, der brugte den som forlæg til bygning af den nye havbåd til Thorupstrand i 2000-02, efter at den til det formål var taget ud af fiskeriet med ophugningsstøtte og en bevaringsværdighedserklæring fra Skibsbevaringsfonden.

“Jammerbugt” har gennem årene været hjemmehørende i både Slettestrand, Thorupstrand og Lildstrand og gjort hele kystfiskeriets udvikling med lige fra mellemkrigstiden. Den har ført åbent styrehus, lav lønning og gaffelsejl. Den er til forskel fra “Elbo”s hjerteformede agterspejl bygget med den i 1930’erne moderne elliptiske hæk, som dannede skole for hav- og kystbådene helt ind til 1980’erne.

Ved nærmere gennemgang har det vist sig, at skroget er i meget dårlig stand. I første omgang var det planen at bevare forstævnen, men i stedet blev det besluttet også at forny den. Hvis stævnen skal genbruges og dermed tages ud af skroget, vil det splitte hele skibet ad. Som skroget ligger nu, kan det i fremtiden måske anvendes til tag over et udhus. Noget man typisk brugte de udtjente skibsskrog til i kystegnene. Man lagde så tagpap ovenpå, så skroget blev tæt. I dag bruger man glasfiber. Sådanne redskabshuse kan bl.a. ses i Gl. Skagen.

Båden blev i foråret 2006 midlertidigt sat under tag i et maskinhus i Ullerup, Vester Thorup. Transporten fra Øsløs er betalt af ebh-fonden.

Den Jammerbugt, der ligger ved Slettestrand i dag, er derfor en nybygning efter den gamle, bygget i redningsstationen. Den nye Jammerbugt blev søsat i juli 2010. Den har vist sig at være en rigtig god og sødygtig båd. Der er dannet et bådelag omkring den, og båden bruges flittigt.


Bådelaget Jammerbugt

Bådelaget Jammerbugts kontonummer er 9135 0000105457

Formand
Erich Borup
Håndværkervej 6, Sebbersund
9240 Nibe
Telefon 23 71 18 51
erichborup6@gmail.com