Kulturhistorie

Han Herred

Han Herred er i dag den egn i Danmark – ja, i hele Nordeuropa – der om nogen repræsenterer den åbne strands klassiske kystkultur, hvor fartøjer manøvreres ud og ind mellem revlerne og landes op på strandbredden, hvor alle de landbaserede aktiviteter foregår og landingspladsernes anlæg er i funktion.