Spillaget HHH af Slettestrand

Spillaget blev etableret som en selvstændig forening under Han Herred Havbåde i august 2020. Som medlemmer er bådelagenes medlemmer og værftet. Formålet er brug og vedligeholdelse af spillet, samt at uddanne og rekruttere medlemmer til spillaget.

Spilanlægget er den mest vitale del af en landingsplads, og det kræver omhu, arbejde og temmelig store investeringer at holde det i gang. Den sidste erhvervsfisker forlod Slettestrand i 1999, og derefter forfaldt spilanlægget. Da Han Herred Havbåde blev etableret i 2007, var det derfor ikke funktionsdygtigt. Selve spillet i spilhuset, der oprindeligt sad på en grønlandstrawler, fejlede ikke noget, men wirerne var rustet, tårnet som wirerne løb igennem var rustet, og blokken ude i haw var sandet helt ned.

For at få en aktiv landingsplads igen, var det derfor nødvendigt, at anlægget blev genetableret. I 2008 kom fiskerne fra Thorupstrand med 2 både for at hjælpe med at spule wirer og blok fri, så det kunne komme i land. Det lykkedes, men det lykkedes ikke at finde robben – dvs. den tykke wire, der forbinder blokken med de ankre, der holder den på plads.

Foruden et nyt tårn, som frivillige fra Han Herred Havbådes medlemsskare lavede, så blev der også investeret i ny rob, kæde og anker til at lægge ud. Det sidste blev sejlet hertil med en slæbebåd fra Hanstholm. På hjemmesiden under ”billeder” kan man se en række billedserier fra arbejdet med spilanlægget tilbage i 2008. I Slette er der 2 blokke, så man altid har en reserveblok. Og blokken skal skiftes jævnligt for at efterses, smøres mv. Wirerne skal også skiftes regelmæssigt.


Bestyrelsen for Spillaget HHH af Slettestrand

Formand og kasserer
Jan Lilholt
janmlilholt@gmail.com

Næstformand
Kristian Kragh

Bestyrelsesmedlem
Erich Borup

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Beck

Bestyrelsesmedlem
Per Christensen

Suppleant
Asger Ekelund