Bådelag

Jammerbugt Bådelag

Der er allerede stor tilslutning til de bådelag, der er dannet i Han Herred Havbådes regi – Elbo, Jammerbugt, Nordvest, Skarreklit og Anna. Bådelagene påtager sig arbejdet med og har ansvaret for at vedligeholde og drive den respektive båd i kraft af, at de er en del af den fælles forening Han Herred Havbåde, hvori alle medlemmer og bådelag kan trække på hinandens ekspertise og hjælp.

For at være medlem af et bådelag kræves det, at man er medlem af Han Herred Havbåde.

Bådelagene er godt i gang. Mange har været ude at sejle, og der bliver også fisket flittigt. Elbo er bygget til både sejl og motor, så laget har også været ude at sejle med sejl. Alle lag har sørget for, at de, der gerne vil være bådførere – og dermed har mulighed for selv at sejle med skibet, har gennemgået et praktisk kursus i at sejle ud fra og lande på stranden. Desuden er der oplæring i brug af spillet. Nogle af lagsmedlemmerne er tidligere fiskere og er derfor vant til at sejle på kysten. Foruden de praktiske færdigheder skal bådførerne også have erhvervet duelighedsbevis for lystsejlere. Tidligere kystfiskere kan dog få dispensation fra disse to krav. Hvert år arrangeres der duelighedskursus i havbådehuset.

Flere oplysninger om de respektive bådelag findes under menupunkterne for de forskellige både.