Kontakt Han Herred Havbåde

Han Herred Havbåde

Slettestrandvej 162
9690 Fjerritslev
Telefon 20 70 08 70
info@havbaade.dk
CVR 31 11 18 62


Thomas Højrup, bestyrelsesformand
Thorup Strandvej 267, Thorupstrand
9690 Fjerritslev
Telefon 98 22 59 50
Mobil 51 29 90 49
thomas@havbaade.dk

Søren Nielsen, næstformand
Redningsvejen 2A, Slettestrand
9690 Fjerritslev
Telefon 23 74 87 04
soren@langbak.dk

Kurt Røge, kasserer
Telefon 40 28 23 99
kurt-roege@mail.tele.dk

Irwin Andersen, bestyrelsesmedlem
Telefon 98 23 87 51
irwin@mail.dk

Villy Schmidt, bestyrelsesmedlem
Telefon 42 68 06 14
villy_schmidt@mail.dk

Hans Peter Brandi, bestyrelsesmedlem
Mobil 40 74 40 58
hanspeterbrandi@gmail.com

Jørgen Leegaard, bestyrelsesmedlem
Mobil 20 44 44 53
jjleegaard@icloud.com

Henrik Sonne, suppleant
Mobil: 21 49 75 65
henriksonne@outlook.dk

Svend Damsgaard, suppleant
Telefon 22 66 10 44
svend@damsgaard-jensen.dk

Kirsten Monrad Hansen (Pipsen), forskning og formidling
Slettestrandvej 162
9690 Fjerritslev
Telefon 20 70 08 70
pipsen@havbaade.dk

Peter Madsbøll, bådebygger
Amtoftvej 12, Øsløs
7742 Vesløs
Telefon 97 99 36 90
Mobil 40 27 45 07
petermadsboll@icloud.com
www.kystbaade.dk