Skarreklit/Lildstrand

Skarreklit

Han Herred Havbåde fik af Skibsbevaringsfonden overdraget havbåden “Skarreklit” (inkl. transport og nyt presenningtag), der blev erklæret bevaringsværdig i 2003 og for Skibsbevaringsfondens regning transporteret til Center for Nordvestjysk Fjordkultur i Struer for midlertidig opmagasinering.

Denne båd fiskede fra Thorupstrand, indtil den fik ophugningsstøtte, men i sidste øjeblik blev den reddet fra destruktion og opmagasineret. Det er et drægtigt fartøj fra 1962, bygget af den navnkundige bådebygger Chr. Bonde i Stenbjerg til Lildstrand, og den var længe Han Herreds største, smukkeste og mest moderne fartøj.

Skarreklit kom i 2006 til Slettestrand, hvor den stod ved redningsstationen. Kort før jul 2011 kom Skarreklit ind i værftet i Slettestrand og er siden blevet helt fornyet. Skarreklit blev søsat 25. maj 2013, og båden er nu hjemmehørende Lildstrand, hvor der er dannet et bådelag, så man med Skarreklit kan bidrage til spillets bevarelse og ny aktivitet på pladsen.

I juli 2015 blev Skarreklit sejlet til Nørre Vorupør, så bådlaget kunne få nogle gode fisketure derfra, indtil spillet i Lildstrand blev sat i stand. I oktober 2015 fik bådelaget en donation på 2 mio. kr. fra A. P. Møllerfonden til renovering af spil og huse på landingspladsen. Desuden modtager bådelaget 500.000 kr. fordelt over 2 år fra Thisted kommune. I foråret 2016 blev arbejdet med at finde blokken genoptaget, og bådelaget har også fået renoveret og istandsat husene på pladsen i Lildstrand. I april lykkedes det at finde blokken og d. 30. april 2016 blev den nye flydeblok lagt ud – og den nye Skarreklit kom hjem.

Følg med på Skarreklit.dk


Lildstrand Bådelaug

Jørgen Leegaard
jjleegaard@icloud.com
Telefon 20 44 44 53


Nyhedsbreve 2016

Nyhedsbreve 2015