Fiskeriet

Thorupstrand

I efteråret 2005 vedtog et snævert flertal i Folketinget at privatisere hovedparten af Danmarks demersale fiskearter i foreløbig syv år ved at indføre fartøjskvoteandele, FKA.

Det betyder, at kvoterne fra og med januar 2007 kan sælges sammen med den enkelte båd. Hensigten er, at de, der vil ud af erhvervet, kan sælge deres FKA, mens de, der vil satse på at blive i erhvervet, kan sikre sig fangstmuligheder ved at købe FKA.

Siden er der sket en voldsom koncentration indenfor erhvervet, og mange havne og landingspladser er tømt for aktive erhvervsfartøjer. I links’ne nedenfor kan der læses om udviklingen.


Bomtrawl på havbunden
Filmsløjfe vist 28. august 2019, da fiskerne besatte Udenrigspolitisk kontor i Udenrigsministeriet


Besættelsen af Udenrigsministeriet


Thorupstrand og bomtrawlerne


State of the Stocks


Kystfiskere føler sig som gidsler
Indslag fra TV2 Nord 11. november 2019


Besættelse af Udenrigsministeriet: minister giver løfte til nordjyske fiskere
Indslag fra TV2 Nord 28. august 2019


Fiskeriminister på inspektion
Indslag fra TV2 Nord 23. november 2018


Historien bag bæredygtigt og skånsomt fanget fisk fra Thorupstrand
The Story behind the sustainable and low-impact fishery from Thorupstrand


Lis og Kristian Harbo – Vorupør
Indslag fra TV MIDTVEST, 1997


Overfald på havet. Bomtrawler ødelægger Thorupstrandbåds snurrevod i Skagerrak – fiskeriinspektionen glimrer ved sit fravær!

Del 1
Del 2


Thomas Højrup advarer i 2005 imod privatisering af fiskekvoterne til havbundens konsumfisk; kronik i Berlingske


Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri
August 2017

Radioprogram fra Radio 24syv om beretningens indhold og konsekvenser
21. august 2017

 

Radioindslag fra P1 Morgen om Rigsrevisionens rapport om forvaltningen af omsættelige fiskekvoter
16. august 2017


Upprop för lokalt hållbart fiske!

17 kustkommuner i upprop för lokalt fiske


Ved Thorupstrand blæser de nye vinde
Artikel fra Information 4. maj 2017


The Last Frontier


ET HAV AF MULIGHEDER – Fiskerne fra Thorupstrand


Video af foredrag om erfaringer ved privatiseringen af fiskekvoter i Danmark ved konferencen: Östersjöfiske 2020. Konferens om östersjöfiskets framtid 17. -18. november 2016, Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn.

Morgondagens fisk i Östersjöen. Vem får fiska den? Var landes den? Vem kan köpe den?


Video af foredrag ved Thomas Højrup, Varberg, november 2016

Del 1
Del 2
Del 3


EU kan ikke bremse hollandske fiskere i Skagerrak
Tv-indslag fra TV2 Nord


Fiskerne ved Thorupstrand truet på levebrød af trawlere
Tv-indslag fra TV2 Nord


DR2 Undersøger: Kvotekonger og små fisk
Tv-udsendelse fra 8. september 2015 hvor DR2 undersøger en af Danmarks rigeste fiskere, der ejer kvoter for knap en milliard kroner, for at se om reglerne bliver overholdt


Lyt til P1-programmet Apropos fra 8. september 2015 – om fiskeri og kvoter
Medvirkende: Thomas Højrup

 

Lyt til P1-programmet Apropos fra 7. september 2015 – om fiskeri og historie
Medvirkende: Jeppe Høst


Reguleringen, der gik i fisk
Blogindlæg af Jørn Astrup Hansen, september 2015


A comparison of the coastal fishery from Thorupstrand to the conventional bottom trawl fishery with focus on environmental impact
By Iben Rathje, Ole Eigaard and Erik Hoffmann


Fishermen and ethnologists in the North
Filmen er produceret af Social Context in Copenhagen/Dubrovnik 2013-14


Kutteren HM 800 Jammerbugt af Thorupstrand kommer til København
Efteråret 2013


European Fisheries at a Tipping-Point
Thomas Højrup & Klaus Schriewer


Bidrag til bæredygtig brug af havet
Hvordan redder vi 9,75 promille af torsken og 4,6 promille af rødspætterne i Skagerrak fra flyshooterne – og fremtidssikrer en bæredygtig brug af dette naturgode gennem Thorupstrand Kystfiskerlaugs kollektive kvote for naturskånsomt fiskeri?
Thorupstrand Kystfiskerlaug, 2013


Tværgående anbefaling til Ny Kystfiskerordning: Bæredygtig kystkvotefond
Thomas Højrup, maj 2013


Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark
Thomas Højrup, Københavns Universitet, marts 2013


Radioprogram om Thorupstrand
med Ebbe Andersen, René Georg Johansen og Pernille Hamme
Programmet varer 2 ½ time


Thorupstrand Kystfiskerlaug giver plads til næste generation
Thomas Højrup 2012


EU’s kommende fiskeripolitik


Fish for the Future. Transferable Fishing Concessions.
The solution to overfishing or a problem in itself?

Presentation by Thomas Højrup, 6. December 2011, European Parliament, Brussels


The need for common goods for coastal communities
Thomas Højrup 2011
Publikationen kan fås i trykt udgave hos Han Herred Havbåde for 50 kr. plus porto


Coastal Cultures in times of Change


The necessity of developing common goods for coastal communities
Panel: Coasts of the Future
The 10th Sief-conference: People make places
Thomas Højrup, University of Copenhagen, april 2011

This document is dedicated to the European Parliament, the media in Europe and the European countries who now have one year to discuss the European Commission’s proposal to the CFP which is: a Common Fisheries Politics based upon a privatisation of the fishing rights in a system of Individual Transferable Quotas, ITQ.

The paper is written with the aim to initiate and fuel a further public debate about how it is possible to improve Coasts of the Future in Europe based upon sustainable life-modes and communities.


Det sidste kystfiskeri er truet
Radioudsendelse med Thomas Højrup fra P1 Formiddag 2. september 2010


Hør DR P4 Nordjyllands udsendelse “Sig mig lige” fra 1. juli
hvor Thomas Højrup fortæller om kystfiskeriets situation og laugets forhold


Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thomas Højrup 2010


Partsfiskeriets ånd kontra postmoderne kynisme
Fra patriotisk standsbevidsthed til hæmningsløshedens dialektik?
Thomas Højrup og Uffe Juul Jensen 2010


European Life-Modes at Sea: The EU’s Fisheries Policy as Human Tragedy or Triumph?
Hør optagelse af Thomas Højrups forelæsning fra 20 april 2010


European Life-Modes at Sea: The EU’s Fisheries Policy as Human Tragedy or Triumph?
Power point pictures to the Lecture by Thomas Højrup
EURECO lecture series “Europe beyond Europe” 2010


European Life-Modes at Sea: The EU’s Fisheries Policy as Human Tragedy or Triumph?
Lecture by Thomas Højrup
EURECO lecture series “Europe beyond Europe” 2010


E-fish
Regulating quantity, or promoting e-quality?
Foundations of a new paradigme

Indlæg i forbindelse med reform af EU’s fiskeripolitik. EU parlamentet 16. marts 2010
Thomas Højrup


Comments on the Green Paper for the reform of the Common Fisheries Policy
(http://ec.europa.eu/fisheries/reform/consultation/received/index_en.htm)
Thomas Højrup og Jeppe Høst 2010


Ny regulering inden for fiskeriet
Radioudsendelse fra P1


De sidste kystfiskere
Artikel fra weekendavisen 2009


Krisen som udfordring
Om at falde fra hinanden eller i fællesskab tage skæbnen i egen hånd
– et spørgsmål om strategi for bæredygtig brug af havets kystnære ressourcer
Thomas Højrup 2009


The Tragedy of Enclosure
The battle for Maritime Resources and Life-Modes in Europe.
Jesper Andresen & Thomas Højrup 2008
(Ethnologia Europaea 38:1. Museum Tusculanum Press, www.mtp.dk)


Haw
Kampen for en levende kystkultur
Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde 2007


Skagerrak – et unikt hav
Samarbejdet i Forum Skagerrak II
Forum Skagerrak 2007


Nyt kvotesystem
Thomas Højrup 2007


Kampen om fiskeriet
Partsfiskeri eller koncernfiskeri?
Thomas Højrup 2005


Hvorfor kystfiskeri?
Om at vælge og at fremme højværdifiskeriet
Thomas Højrup 2005


Fiskerisektorens strukturudvikling og dens betydning for fiskeriregionerne og kystfiskeriet
Thomas Højrup 2003


Produktionsmåder i havfiskeriet
En etnologisk analyse af fiskeriet i den Nordatlantiske region frem til år 2000
Thomas Højrup 2001


An economic rationale for inshore fishing:
Simple commodity production and the life mode approach

Kirsten Monrad Hansen og Thomas Højrup 2001


Kunsten at overleve
De nordiske landes fiskeri set i historisk perspektiv

Kirsten Monrad 1997