Han Herred Havbådes brugergruppe

I 2009 blev der fra medlemsside foreslået, at der blev oprettet en brugergruppe bestående af
repræsentanter både fra bådelagene og fra Han Herred Havbåde. Bestyrelsen syntes, det var en rigtig god idé, så der kunne blive en mere direkte forbindelse med bådelagene og havbådeforeningen. Desuden er brugergruppen det forum, hvor man kan komme med ideer til, koordinere og planlægge forskellige tiltag i fællesskab. I januar 2010 holdt gruppen sit første møde. Elbo-laget er repræsenteret ved Kim Georgsen og Paul Hansen, Jammerbugt-laget er repræsenteret ved Susanne Knudsen, Niels Anton Jensen og Hans Jørgen Hansen og fra Nordvest-laget sidder Nico Pedersen. Han Herred Havbåde er repræsenteret ved Thomas Højrup, Freddy Nielsen og Pipsen/Kirsten Monrad Hansen.

Gruppen har holdt møde ca. en gang om måneden indtil videre, og der er blevet behandlet en række ting, som krav til bådeførere, forsikring af bådene, sejlads med betalende gæster – eller snarere hvorfor man ikke kan sejle med betalende gæster mv. På møderne er der også drøftet de forskellige aktiviteter havbådene og medlemmerne kan deltage i som fx åbent hus om lørdagen, Limfjorden Rundt etc.

Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, der tager sig af indretningen af bådelagenes rum i
havbådehuset og indretningen i redningsstationen, så den både kan fungere som værksted og som lagenes oplagsrum.

Alle har mulighed for at komme med forslag, der kan behandles på brugergruppemøderne. Man kan bare henvende sig til et af medlemmerne eller skrive en mail til Pipsen: pipsen@havbaade.dk eller ringe på 2070 0870.

Efter forslag fra bådelagene blev brugergruppen nedlagt i efteråret 2011. I stedet mødes bådelagene med bestyrelsen for Han Herred Havbåde et par gange om året.