Første spadestik til nyt havbådebyggeri i Slettestrand

Arkitekt Knud Johansen, Thisted, fra firmaet Vilsbøll & Poulsen A/S i Lemvig har tegnet de to nye bygninger.

Arkitekt Knud Johansen, Thisted, fra firmaet Vilsbøll & Poulsen A/S i Lemvig har tegnet de to nye bygninger.

Mandag 10. august 2009 kl. 15.00 tages det første spadestik til Han Herred Havbådebyggeri i Slettestrand

I foråret 2009 lykkedes det at sikre Han Herred Havbådes fremtid med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden, Realdania og Vækstforum, der forvalter EU’s regionale udviklingsmidler. Nu er næste skridt kommet, hvor byggeriet af Han Herred Havbådes værft med havbådehus kan begynde.

Bygningerne på Slettestrand landingsplads skal danne ramme om havbådeforeningens indsats for at bevare og videreudvikle vestkystens årtusindgamle bådebyggertradition i Han Herred, hvor havbådene fortsat anvendes til erhvervsfiskeri fra åben kyst. Bådebyggeriet bliver en fuldt moderne indrettet arbejdsplads, der gør det muligt at uddanne lærlinge i klassisk klinkbygningskunst, samtidig med at besøgende kan følge med i håndværkernes bygning og reparation af havbådene. I Havbådehuset bliver der først og fremmest plads til de nødvendige arbejdsrum, bådebyggeriets skibshandel, udstilling og de påkrævede faciliteter for medarbejdere, bådelag og havbådefolk.

Det er arkitekt Knud Johansen, Thisted, fra firmaet Vilsbøll & Poulsen A/S i Lemvig, der har tegnet de to bygninger, der i vid udstrækning bygger videre på egnens bygningskultur. På denne måde bliver byggeriet indpasset i havklitterne – og en blandt mange detaljer i Havbådehuset er genbrug af egnens limsten i de indvendige mure.

Han Herred Havbåde har indtil nu haft til huse i den nedlagte redningsstation i Slettestrand, der fortsat vil rumme værksted, trælager, udrustning og mindre havbåde. 1. november 2008 blev den første båd søsat herfra – en nybygning af en 7 meter lang havbåd fra 1919. I øjeblikket er en nybygning af en lidt større havbåd fra 1938 ved at blive bygget. Flåden vil løbende blive udbygget, således at så mange som muligt kan få glæde af at opleve kysten og havet til sejlads, fiskeri og håndtering af de klinkbyggede havbåde.

Han Herred Havbåde bidrager til, at der i Jammerbugten fortsat vil være en levende kystkultur, som gør det muligt at opleve den kulturhistoriske erfaring, der ligger bag dansk fiskeri og søfart.

Han Herred Havbåde støttes af Jammerbugt Kommune. Der ud over er flere delaktiviteter støttet af en række fonde og sponsorer.

Dagen festligholdes med spadestik, ord og lidt mundgodt fra hav. Alle er velkomne.