Han Herred Havbådes aktuelle økonomiske situation

Til medlemmerne af Han Herred Havbåde 1. december 2008

Som det er alle bekendt, gik vores hidtidige hovedsponsor ebh-fonden i betalingsstandsning. Det havde ingen af os drømt om kunne ske blot tre måneder før. Men da de første nyheder om ebh-banks vanskeligheder med likviditeten dukkede op, besluttede bestyrelsen sig for at være vel forberedt på det værst tænkelige og gik lige så stille igang med at undersøge mulighederne for at opnå støtte fra andre fonde, hvis der skulle blive behov for det.

To store fonde har vist sig interesserede i at høre nærmere om havbådeprojektet, se de aktiviteter, vi allerede har sat igang og tale med os. Jeg har selv besøgt fondene et antal gange i København og vi har den 24.11.08 afleveret en nyskrevet 12 siders ansøgning om at erstatte ebh-fondens garantier og tilskud fra og med 2009. Her er hele foreningens projekt beskrevet og vore fremtidsplaner ridset op, ligesom vi tidligere har gjort det til Realdania og Vækstforum.

Vi regner med at have løbende kontakt til fondene og er parat til at drøfte spørgsmål og problemstillinger, så de kan træffe beslutning på et godt grundlag.

Foreningens stiftende generalforsamling blev holdt i november 2007. Det vil sige at vi har regnet med at kunne holde generalforsamling her godt et år efter, hvor det ville være muligt at orientere grundigt om byggeprojektets start og den samlede finansiering mv. Med ebh´s bortfald er det imidlertid ikke længere tilfældet. Vi er nødt til at have en erstatning i hus for at kende noget som helst til projektets fremtid økonomisk. Derfor har vi endnu ikke meget andet at berette om det rent økonomiske, end at det er postitivt, at vi kom rettidigt i gang med at tale med andre fonde.

Dertil kommer, at arbejdet med at skaffe dispensationer, tilladelser og tegningsmateriale til byggeriet er så langt fremme, at vi blot skal have finansieringen på plads for at kunne sætte projekteringen igang. Elbo er kommet på hav, og Jammerbugt er blevet stævnrejst, og bordlægningen skrider frem dag for dag. Ind imellem arbejder Peter og Freddy på Nordsøen af Thorupstrand, der får skiftet køljern mv. Det er med til at strække vor betrængte økonomi. Pipsen er travlt beskæftiget med ansøgninger og indhentning af tilladelser, samle materiale om havbåde samt fortælle om dem og projektet.

Vi søger at holde jer løbende underrettet i Medlemsnyt og på hjemmesiden. Senest i begyndelsen af marts vil vi få endelig besked fra de netop ansøgte fonde, så vi forestiller os, at det vil være det rigtige at holde generalforsamling i det nye år, når den nuværende situation er afklaret.