Rundhåndet donation til Lild Strand Bådelaug

Foto: Lild Strand Bådelaug

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 2.000.000 kr. til Lild Strand Bådelaugs projekt »Lild Strand Fiskerleje anno 2015«

Projektet går kort fortalt ud på at bruge den gamle fiskerikultur som afsæt for udvikling. Kystfiskeriets bygninger bliver renoveret og det udtjente ophalerspil udskiftes med et nyt og moderne anlæg. Samtidig forbedres parkeringsforholdene, sådan at fiskere og besøgende turister ikke skal sidde fast i det løse strandsand omkring bygningerne på landingspladsen.

Det nye ophalerspil gør det muligt at få Lild Strand Bådelaugs båd »Skarreklit« hjem, hvor den hører til.

Natur og kulturmiljø
Lild Strand ligger som det nordligste fiskerleje i Thisted Kommune omgivet af en storslået natur på de tre sider og Vesterhavet på den fjerde. Byen var tidligere et aktivt fiskersamfund, men udviklingen har ført til, at erhvervsfiskeriet med de store kystbåde er ophørt.

Fiskermiljøet er dog stadig bevaret, og områdets turister læggerne vejen forbi for at få en snak eller købe en fisk til middagsbordet.

Landingsplads får nyt liv
Med renovering af de gamle bygninger og etableringen af et nyt ophalerspil, genetableres tidligere tiders forhold, hvor de store kystbåde blev trukket op på stranden, og helt i tråd hermed kommer Skarreklit fremover til at ligge på landingspladsen, som det var tanken, da Lild Strand Bådelaug blev dannet og fik båden overdraget fra Han Herred Havbåde.

Med det nye ophalerspil bliver vi i stand til at arbejde sammen med de øvrige kystfiskersamfund.

Fiskerikultur som afsæt for udvikling
Projektet er tænkt som en kickstarter i forhold til en positiv udvikling i Lild Strand, hvor tiden har stået lidt stille til trods for, at der foregår langt mere, end de fleste er klar over.

Lild Strand kommer igen på landkortet som et aktivt lokalsamfund i Thisted Kommune, hvor kystfiskeriet tidligere havde stor betydning.

– Vi er naturligvis helt overvældede og utroligt taknemmelige for denne storslåede donation, og vi glæder os til at gennemføre dette projekt. Det bliver en festdag i Lild Strand den dag, vi kan indvie de renoverede bygninger og byde Skarreklit velkommen hjem.