Skibsprojektet “Skarreklit” af Lild Strand

I Lildstrand er der behov for at igangsætte et projekt, der gør det muligt at renovere og genanvende en stor havbåd, som kan gøre brug af pladsens spilanlæg til fremtidige aktiviteter i fiskerlejet.

Foreningen Han Herred Havbåde er dannet med det almennyttige formål at bevare og bruge et antal havbåde til nye formål for at sikre fortsat liv på de lokale landingspladser, der er truet som konsekvens af den nye fiskeripolitik.

Det mest oplagte skib til formålet er fartøjet “Skarreklit”, der blev bygget i Stenbjerg i 1962 af den navnkundige Chr. Bonde til fisker Richard Vendelbo Pedersen i Lildstrand. Det er et drægtigt fartøj på over 12 meter og var i mange år et af de største og fineste skibe i hele Han Herred. Endnu da det kom til Thorup Strand i begyndelsen af 1970’erne var det pladsens mest moderne fartøj.

I 2002 fik den daværende ejer ophugningsstøtte til fartøjet, men i sidste øjeblik inden dets destruktion gik Skibsbevaringsfonden ind med en redningsaktion ved at erklære det bevaringsværdigt.

Fonden betalte desuden for, at skroget, der var tømt for senere påbygninger, maskine m.v., blev transporteret til Center for Nordvestjysk Fjordkultur i Struer for midlertidig opmagasinering. Derfor eksisterer dette enestående fartøj fra Lildstrands blomstringstid i 1960’erne endnu.

Skibsbevaringsfonden overdrog “Skarreklit” til Han Herred Havbåde og betalte transporten til det midlertidige opholdssted ved redningshuset i Slettestrand. Desuden har fonden bekostet en presenning til at overdække det åbne skrog med, indtil det kan restaureres og genopbygges, som da det var nyt.

Skarreklit gemmer på et lokalt bådebyggerhåndværk, der risikerer at gå tabt i området, hvis ikke det bliver udøvet, og muligheden for at restaurere skibet vil være et vigtigt led i at aktivere den håndværksmæssige kundskabskapital, som de gamle havbåde repræsenterer.

Skarreklits skrog skal gennemgå en gennemgribende renovering for at kunne opfylde de sikkerhedsmæssige betingelser for at blive et almennyttigt foreningsskib. Skroget er imidlertid klinkbygget, så det er egnet til at få udskiftet såvel klædningsplanker som de dele af spantekonstruktionen og hele forstævnen, der trænger til det. Desuden skal der lægges et nyt dæk samt lønning, og de gamle dækshuse skal genopbygges.

For at kunne bruges til udsætning og ophaling skal jernbeslagene fornyes eller renoveres, og der skal en ny slidbund af bøg og nylon under midten af skibet.

Projektet fordrer, at skibet sættes i tip top stand, så det bliver både et sikkert skib at anvende og let at vedligeholde fremover. Desuden kan dets ship shape som i tidligere tid være med til at kaste lys over Lildstrand som et sted, hvor kystfiskeriets høje kvalitet og sans for fine havbåde med smukke former er i højsædet.

Efterfølgende blev der i Han Herred Havbådes regi i 2009 dannet Lildstrand Bådelag med henblik på at renovere og senere genanvende skibet fra Lild Strand. I løbet at 2012/13 blev Skarreklit renoveret på værftet i Slettestrand – en renovering, der blev så omfattende, at der er tale om et nyt skib.

Skarreklit er særdeles velegnet til tursejlads med foreningens lokale medlemmer. Nærheden til Bulbjerg på den ene side og Vigsøbugten til den anden gør Lildstrand til et ideelt udgangspunkt for tursejlads, for fritidsfiskeri og for dykning. Skarreklit kan her indgå som et vigtigt led i de aktiviteter, som Hawboernes Forening i Lildstrand tager initiativ til.

Skarreklit er også egnet til at sejle med folk, der vil pilke torsk, dørge makrel eller prøve nogle af de andre gamle fangstteknikker, der er gået af brug i erhvervsfiskeriet. Lildstrand ligger tæt på særdeles velegnede stengrunde og andre fiskepladser.