Hav i Balance A/S – Selskabsoplysninger

CVR 38474391


Bestyrelsesmedlemmer

Thomas Højrup
Thorup Strandvej 267
9690 Fjerritslev, Thorupstrand
0045 51299049

Christian Emborg
Bredgade 77, 04. th.
1260 København K

Søren Andreas Langbak Nielsen
Redningsvejen 2A
9690 Fjerritslev, Slettestrand


Direktør
Søren Andreas Langbak Nielsen
Redningsvejen 2A
9690 Fjerritslev, Slettestrand


Stiftere
Foreningen Han Herred Havbåde
Slettestrandvej 162
9690 Fjerritslev, Slettestrand

Ejere
THORUPSTRAND KYSTFISKERLAUG ApS
Thorup Strandvej 267
9690 Fjerritslev, Thorupstrand

Ejerandel: 100%
Stemmeandel: 100%
Start: 30.04.2017


Revisorer
REVIKON I/S
Toldbodgade 4, 2
7700 Thisted


Formål
Selskabets overordnede formål er virke for øget bæredygtighed og naturskånsomhed inden for fiskeri med henblik på at bevare havmiljø og biodiversitet i havet. Selskabets overordnede formål varetages ved, at selskabet driver virksomhed med finansiering til selvstændige erhvervsfiskere, der har påtaget sig at udøve deres fiskeri inden for rammer, der er i overensstemmelse med selskabets overordnede formål, samt grupper og organisationer af sådanne fiskere. Selskabets finansieringsvirksomhed omfatter såvel bygning af havbåde, leasingvirksomhed med havbåde, finansiering til erhvervelse af kvoter til fiskeri og anden aktivitet i forbindelse hermed.