Livsformer og statsformer

Forelæsninger af Thomas Højrup

.

.

.


Rethinking of Marx’Captial with the aim to discover and explore
对马克思 《资本论》 的再思考


On the Concepts of Praxis and Lifemode -Towards a Renewed Marxist Theory of Lifemodes and Social Formations
论实践与生活模式概念——马克思主义关于生活方式与社会结构理论构建


Chinese Approaches to Everyday Business-running in a Globalised Economy
全球化经济背景下日常业务运行中的中国方法


Gry Søbye 2019: Det glemte folk i Grønland
En livsformsanalyse af selvstyreprocessen med udgangspunkt i fangst- og fiskerisektoren


Thomas Højrup 2018: From Praxis to Lifemodes and Stateforms in 69 figures


Thomas Højrup 2018: Rethinking the capitalist mode of production and its lifemodes


Thomas Højrup 2018: Rethinking Capital in 112 paragraphs


Naja Carina Steenholdt 2017: Betydningen af fangst og fiskeri i Grønland
– som arbejde for den enkelte og som erhverv for samfundet


Introduktion af Thomas Højrup til Livet på Lyø


Thomas Højrup 2013: Kulturelle livsformer og helbred


Kirsten Monrad Hansen & Thomas Højrup 2013: Nordstrandens kystbyer mellem livsform og livsstil


Thomas Højrup 2010: Etnologi og kultur over grænser?


Thomas Højrup 2000: Kulturbegrebets dimensioner. På tærsklen til et nyt Europa


Thomas Højrup 1999: Etnologi og politik


Thomas Højrup & Uffe Juul Jensen 1996: Analyser af velfærdsstat, sundhedsvæsen og livsformer


Thomas Højrup & Uffe Juul Jensen 1993: Den suveræne stats krav til borgerne – og borgernes krav til staten


Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 1991: A Point of Difference. Den modern managers livsform


Anne Dorte Højrup 1990: Det loyale, det retfærdige og det solidariske. Kvinders arbejdsbegreber på fabrik


Thomas Højrup, 1989: Lønkapital under folkestyre


Margareth Rosén 1987: Hasslöborna – en livsform I förändring


Anders Boserup: Modsætninger og kampe i Nordirland, Kurasje 1973